Què és Cimal?

Cimal és un centre educatiu d’activitats extraescolars i de lleure, a nois d’entre 10 i 18 anys i promogut per pares i mares de Terrassa. A Cimal procurem que divertir-se aprenent i formant-se alhora sigui una realitat.

Més informació

Cada cap de setmana, una aventura

Arriba el dissabte, el moment de les excursions, les gimcanes, els jocs, els partits de futbol.

QUÈ FEM?

De dilluns a divendres

Les activitats ordinàries del club són una ocasió per millorar els hàbits de treball i estudi i per adquirir noves competències.

Horaris


Des de 10 anys
fins a la universitat

Activitats formatives adequades a cada moment de la infància, l’adolescència i la joventut (i també per als grans)

Més informació