Quotes de soci de Cimal

La finalitat de les quotes de soci de Cimal són, sobretot, per a ajudar al manteniment de l'entitat, l'atenció, activitats i totes les despeses que això comporta mensualment. La quota de soci permet la participació a totes les activitats i plans que ofereix Cimal, i també poder rebre atenció tots els dies de la setmana.

A l'ésser una entitat sense ànim de lucre, el seu sosteniment és principalment a través dels donatius i de les quotes de soci. Les quotes són una ajuda per a poder continuar amb les finalitats socials que persegueix l'Associació Familiar Cimal amb 50 anys d'història a Terrassa.

Les quotes són les següents:

De 1r a 4t Primària: 25€/mes (10 mesos)
De 5è a 2n Batxillerat: 50€/mes (12 mesos)
Universitaris: 25€/mes (12 mesos)

Antics socis i col·laboradors: quantitat desitjada que es pot concretar escrivint al nostre mail.

Qualsevol consulta, dubte o petició es pot realitzar escrivint a info@cimal.org

Podeu fer la sol·licitud de soci escrivint un correu a info@cimal.org