Quotes de soci 2019-2020

La finalitat de les quotes de soci de Cimal són, sobretot, per a ajudar al manteniment de l'entitat, l'atenció, activitats i totes les despeses que això comporta mensualment. La quota de soci permet la participació a totes les activitats i plans que ofereix Cimal, i també poder rebre atenció tots els dies de la setmana.
A l'ésser una entitat sense ànim de lucre, el seu sosteniment és principalment a través dels donatius i de les quotes de soci. Les quotes són una ajuda per a poder continuar amb les finalitats socials que persegueix l'Associació Familiar Cimal amb 50 anys d'història a Terrassa.

Les quotes són les següents:

Des de P5 fins a 4t de primària - 20€ al mes

A partir de 5è de primária - 45€ al mes

Universitaris, antics socis i col·laboradors - 15€ al mes, o el que es desitgi.

 

No obstant això, mai ningú en tota la història de Cimal s'ha quedat fora per motius econòmics. Qualsevol consulta, dubte o petició es pot realitzar escrivint a info@cimal.org

Podeu fer la sol·licitud de soci escrivint un correu a info@cimal.org