Un pla per a cada edat

La formació en el lleure exigeix tenir en compte les característiques de cada etapa de la infància i de la joventut.

 

 

De 5è a 2n d'ESO

Cada dia, entre setmana, una hora d'estudi i després una activitat musical, esportiva, artística...

Formació espiritual:

Cada setmana poden assistir lliurement a una xerrada o una plàtica de 15 minuts sobre estudi, virtuts humanes, oració...

 

 

Universitaris

A mes de les hores d'estudi la resta dels dies, els dijous és el moment especial.

Formació espiritual:

Els dissabtes poden assistir a una estona de meditació dirigida pel mossèn del centre. Un altre dia de la setmana, si ho desitgen, poden rebre xerrades o cercles.