Què és Cimal?

Cimal és un centre educatiu d’activitats extraescolars i de lleure, a nois d’entre 10 i 18 anys i promogut per pares i mares de Terrassa. A Cimal procurem que divertir-se aprenent i formant-se alhora sigui una realitat.

Més informació


Des de 10 anys
fins a la universitat

Activitats formatives adequades a cada moment de la infància, l’adolescència i la joventut (i també per als grans)

Més informació

De dilluns a divendres

Les activitats ordinàries del club són una ocasió per millorar els hàbits de treball i estudi i per adquirir noves competències.

Horaris

Cada cap de setmana, una aventura

Arriba el dissabte, el moment de les excursions, les gimcanes, els jocs, els partits de futbol.

Calendari