Inscripció


Podeu omplir aquest formulari. Passats uns dies, cal que signeu la butlleta a la secretaria tècnica del club.
Recordeu d’adjuntar-hi una fotografia (Podeu enviar-la també per correu electrònic).